แผ่นดินไท อันปรากฏอยู่บนแผนที่โลกในปัจจุบัน ล้วนแลกมาด้วยเลือด เนื้อ และ ชีวิต จิตวิญญาณ ความเสียสละของบรรพชนไท เพื่อที่จะให้ลูกหลานเหลนโหลนมีแผ่นดินได้อยู่อาศัย และภาคภูมิใจที่เราได่มี “แผ่นดินอันเป็นประเทศ ของชนชาติไท”
:: ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่…Click

By admin