พระพุทธศาสนา คือ ศาสนาประจำชาติไทย โดยพระบรมราชโองการ อันผู้ใดมิอาจ อ้างอำนาจใดยกเลิกเพิกถอนได้
:: เพิ่มเติม เสริมเต็มข้อมูลส่วนขาดหาย ได้ที่นี่…Click

By admin