ประวัติศาสตร์ของชนชาติไท ได้ถูกปรับแปลง และปลอมปน จนหาที่มาของกำเนิดชนชาติไทมิได้ แม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่มีวันชาติไท

สิ่งที่ผู้เป็นสายเลือดไท จะต้องภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่ ที่มีบรรพชนอันเป็นสตรีไท ได้สร้างประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ก้าวขึ้นเป็น “จักพรรดินี องค์แรกของโลก” สร้างความเจริญ ความร่มเย็นเป็นสุข ในทุกด้าน อันเป็นคุณแก่แผ่นดิน หามีสรีใดเสมอเหมือนได้จวบจนปัจจุบัน

แต่พระราชประวัติของท่าน กลับถูกเกลื่อนกลืน จนคนรุ่นหลังสับสน จึงขอเชิญไททุกหมู่เหล่า ที่สนใจพระราชประวัติของจักพรรดินีไท
:: ศึกษาข้อมูล ได้ที่นี่…Click

By admin