เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต กับประเทศจิน ที่ถูกชาติมหาโจรตะวันตก ใช้ยาเสพติดมอมเมาคนในประเทศจิน เพื่อเข้ายึดครอง ซึ่งจะเห็นได้ว่า เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ผิดกับประเทศไทยในปัจจุบัน

ไทยจะสิ้นชาติหรือไม่ อีกไม่นานก็รู้ !!! ขึ้นอยู่กับหัวใจของพวกคุณ …ยังเป็นไท อยู่รึเปล่า ???


By admin