Top Tags

จอมจักพรรดิ์จิ๋นซี

ฉิน (秦) เป็นรัฐเผ่าไทโบราณในช่วงราชวงศ์โจว โดยถือกำเนิดจากการยึดดินแดนฟากตะวันตกที่เคยเสียให้แก่ชาวซีหรง (西戎) ความที่ตั้งอยู่ชายขอบด้านตะวันตกของอารยธรรมนี้เอง ทำให้รัฐฉินขยายพื้นที่และพัฒนาได้อย่างที่รัฐคู่แข่งทางที่ราบตอนเหนือ(ตามแผนที่จีนปัจจุบัน) ซึ่งไม่มีกษัตริย์องค์ใดสามารถทำได้สำเร็จมาก่อน ครั้นฉินซีฮ่องเต้ ปฐมจักพรรดิของไท ได้รวมรวมชนเผ่าไท ที่กระจัดกระจายไปตั้งแว่นแคว้นต่าง ๆ นั้นให้เป็นหนึ่งเดียว จึงทำการปฏิรูป ระบบ ระเบียบ วัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายขนานใหญ่ โดยใช้หลักนิติรัฐ คือปกครองด้วยระบบบังคับใช้กฏหมายอย่างเท่าเทียมขึ้นนั้น ส่งผลให้รัฐฉินกลายเป็นหนึ่งในผู้ทรงอำนาจที่โดดเด่นของกลุ่มเจ็ดรณรัฐ (戰國七雄) จนสามารถรวบรวมดินแดนทั้งมวลได้ในปี พ.ศ.322 ภายใต้การนำของฉินฉื่อหฺวังตี้ (秦始皇帝; “ปฐมจักรพรรดิฉิน”) ที่รวบรวมชนเผ่าไทที่กระจัดกระจายให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ โดยก่อตั้งเป็นจักรวรรดิฉิน…

จูม่ง ผู้สถาปนาอาณาจักรโคกูรยอ

พระเจ้า ดง-มยอง-ซอง หรือ ดงเมียงซอง (Dongmyeong-seongwang, 59 – 19 ปีก่อนค.ศ., ครองราชย์ 37 – 19 ปีก่อน ค.ศ.) ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรโกคูรยอ ทรงประสูติเมื่อ 59 ปีก่อนคริสต์ศักราช ตรงกับปี พ.ศ. 483 พระเจ้า ดง-มยอง-ซอง หรือที่เรารู้จักกันในนาม จูมง ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ที่สถาปนาราชวงศ์แห่งอาณาจักรโคกูรยอ “จูมง” ซึ่งในภาษาพูยอ โบราณแปลว่า…

สี่แผ่นดิน

กลับสู่มิติ ของผืนผ่นดินอันเป็นประเทศไทย ที่หล่อหลอม ชีวิต จิตวิญญาณ ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันเป็นสมบัติของชนชาติไท ที่ถูกลบเลือนหายไปในปัจจุบัน :: เพิ่มเติม เสริมข้อมูล ได้ที่นี่…Click

ผู้พิพากษาไท ในประวัติศาสตร์โลก

เปาบุ้นจิ้น ที่เรารู้จักกันนั้นมีตัวตนอยู่จริง เขาเป็นชนชาติไทสูง(จีนออกสำเนียงเป็น ต้าซ่ง หรือ ต้าซ้อง …สำหรับในยุคปัจจบันจะเรียกว่า ไทซ่่ง) แต่ในยุคที่เมาเซตุงครองอำนาจ ได้แอบอ้างปฏิวัติทางวัฒนธรรม หลอกประชาชนทั้งหมด ให้หลงเชื่อเผาทำลายโบราณสถาน วัดวาอาราม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศาสนา รวมทั้งความเป็นชนชาติ โดยอ้างความเท่าเทียม (ซึ่งภายหลังได้ปรากฏชัดว่า ในลัทธิคอมมิวนิสต์ ไม่มีระบุให้เผาทำลายเอกสารวิชาการ และโบราณสุาน เมาเซตุงแอบอ้างแต่งขึ้นหลอกลวงประชาชน เพื่อให้คนยกย่องนับถือตนเองแทน ทั้งนี้เพราะเมาเซตุง เป็นชาวตง หรือ ชาวสงหนู ซึ่งอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้านอกกำแพงใหญ่ เมาเซตุงได้สั่งเผาทำลายตำราประวัติศาสตร์ทั้งหมด…