Month: July 2023

พระสุพรรณกัลยา

พระสุพรรณกัลยา พระราชธิดาใน สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช และ พระวิสุทธิกษัตรีย์ พระนางจัดเป็นเชื้อสายราชวงศ์ขุน หรือ ราชวงศ์สุโขไท ซึ่งก่อตั้งโดย “ราชวงศ์ซุน แคว้นง่อก๊ก” ซึ่งได้พาราษฏรและไพร่พลจากแคว้นง่อก๊ก ลงมาทางใต้ และยึดเมืองสุโทัยและตั้งราชวงส์ขึ้นนับแต่ครั้งนั้น พระนางปรากฏในพงศาวดารพม่าระบุว่า ในปี พ.ศ. 2112 เจ้าฟ้าสองแคว (พระอิสริยยศของพระมหาธรรมราชาเมื่อครั้งได้รับการสถาปนาจากพระเจ้าบุเรงนองให้ขึ้นครองพิษณุโลก) ได้ถวายพระธิดาชื่อ สุวรรณกัลยา พระชันษา 17 ปี กับบริวารและนางสนมรวม 15 คนแก่พระเจ้าบุเรงนอง[2] โดยพระองค์ได้สถาปนาเป็นเจ้านาง มีพระตำหนักและฉัตรส่วนพระองค์…