ข้อมูลลับ..ของซุนวู ที่ชาวโลกส่วนใหญ่ไม่รู้ !!!

ที่มาของกลยุทธบทสุดท้ายของซุนวู บท36 คือ “หนี”
มันมีที่มายังไง….??

และ ด้วยเหตุการณ์ที่สร้างความอับอายทำให้ ซุนวู เจ้าของกลยุทธพิชัยสงคราม จนต้องลาออกจากราชการ เพราะแพ้ภูมิปัญญาของสตรีไท แล้วหนีไปซุกซ่อน ไม่ยอมพบหน้าผู้คน ตราบจนสิ้นชีวิต
:: …Click ไปดูคำตอบได้ที่นี่

By admin