ผืนผ่นดินอันเป็นประเทศไทย มิใช่ได้มาโดยเปล่า ทุกองคุลี บรรพกษัตริย์ วีรบุรุษ วีรสตรี ได้เสียสละ เลือดเนื้อ ชีวิต จิตวิญญาณ สร้างแผ่นดินไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยแก่ลูกหลานจนตราบเท่าทุกวันนี้
:: เพิ่มเติม เสริมความเป็นไท ได้ที่นี่…Click

By admin