ฉิน (秦) เป็นรัฐเผ่าไทโบราณในช่วงราชวงศ์โจว โดยถือกำเนิดจากการยึดดินแดนฟากตะวันตกที่เคยเสียให้แก่ชาวซีหรง (西戎)


ความที่ตั้งอยู่ชายขอบด้านตะวันตกของอารยธรรมนี้เอง ทำให้รัฐฉินขยายพื้นที่และพัฒนาได้อย่างที่รัฐคู่แข่งทางที่ราบตอนเหนือ(ตามแผนที่จีนปัจจุบัน) ซึ่งไม่มีกษัตริย์องค์ใดสามารถทำได้สำเร็จมาก่อน

ครั้นฉินซีฮ่องเต้ ปฐมจักพรรดิของไท ได้รวมรวมชนเผ่าไท ที่กระจัดกระจายไปตั้งแว่นแคว้นต่าง ๆ นั้นให้เป็นหนึ่งเดียว จึงทำการปฏิรูป ระบบ ระเบียบ วัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายขนานใหญ่ โดยใช้หลักนิติรัฐ คือปกครองด้วยระบบบังคับใช้กฏหมายอย่างเท่าเทียมขึ้นนั้น ส่งผลให้รัฐฉินกลายเป็นหนึ่งในผู้ทรงอำนาจที่โดดเด่นของกลุ่มเจ็ดรณรัฐ (戰國七雄)
จนสามารถรวบรวมดินแดนทั้งมวลได้ในปี พ.ศ.322 ภายใต้การนำของฉินฉื่อหฺวังตี้ (秦始皇帝; “ปฐมจักรพรรดิฉิน”) ที่รวบรวมชนเผ่าไทที่กระจัดกระจายให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ
โดยก่อตั้งเป็นจักรวรรดิฉิน (秦朝) ซึ่งแม้จะดำรงอยู่ไม่นาน แต่ระบบแบบแผนการปกครองที่ได้ปริวัฒพัฒนาขึ้นใหม่นั้น ก็มีอิทธิพลมากยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองยุคหลังสืบมากว่า 2000ปี

:: หมายเหตุ :: ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคจิ๋นซี ได้ถูกปรับแปลง ปลอมปน และเขียนขึ้นใหมตามนโยบายของเหมาเจ๋อตง เรียกว่า “ปฏิวัติทางวัฒนธรรมของจีน” เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในแผ่นดินประเทศจีน ล้วนแล้วแต่เป็นชนเผ่าไท แต่เหมาเจ๋อตง เป็นชาวสงหนู ซึ่งเป็นชนชั้นต่ำเร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายนอกกำแพง ครอบครัวของเหมาเจ๋อตง ได้เข้ามารับจ้างเป็นกรรมกร ตัวเหมาเจ๋อตงเองก็ไม่มีการศึกษา ได้เข้าไปเป็นลูกจ้างคนทำความสะอาดห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงกลายเป็นปมด้อยของตน จึงออกกฏทำลายขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนชาติไท แม้แต่ความกตัญญูกับบิดามารดาก็ไม่ให้มี ลูกต้องเนรคุณเอาพ่อแม่ไปประหาร ก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนเก่ง โดยเหมาเจ๋อตงอ้างว่านี่คือปรัชญาคอมมิวนิสต์ ซึ่งแท้จริงแล้วไม่มีอยู่ในบทไหนของคาร์ล มาร์ก เลย

ดังเราจะเห็นการนำเอาเยาวชน มาตั้งเป็นกองกำลังทำลาย โบราณสถาน วัด เอกสารทางประวัติศาสตร์ โดยมีภรรยาคือนางจางชิง และ คณะ ร่วมกันเผาทำลาย หลักฐานทางประวัติศาสตร์ทิ้งในขณะที่ดำรงอำนาจ

ดังนั้น ในปัจจุบันการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ก็คือ ประวัติศาสตร์ฉบับปลอมปน ที่เขียนขึ้นมาใหม่ตามความต้องการของ “เหมาเจ๋อตง” และบังคับใช้เป็นหลักสูตรให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการขุดค้นพบ ทางโบราณคดีในประเทศจีนปัจจุบัน จึงไม่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในประเทศจีนของแท้มาอ้างอิงรองรับ ต้องไปขอค้นคว้ากับ 8 ประเทศที่เข้ามายึดครองจีนในยุคราชวงศ์ชิง แล้วแอบลักลอบขโมยไปไว้ในพิพิธพันธ์ของประเทศเหล่านั้น แม้แต่ภาพยนต์ประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องจริง ก็ออกกฏหมายห้ามสร้าง ผู้ใดละเมิดมีโทษหนัก …นี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นคำตอบชัดเจนว่า…กลัวผู้สนใจประวัติศาสตร์จะค้นคว้า แล้วรู้ความจริงว่า ที่เรียนมาจากโรงเรียน มหา’ลัยในจีนปัจจุบันเอามาเป็นหลักสูตร นั้นทำปลอมขึ้นมาใหม่ทั้งหมด หาความจริงไม่ได้แม้อักษรเดียว !!!

และนี่คือที่มาของการค้นคว้า เชิงพิสูจน์ทราบ โดยยึดจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แท้จริงที่พิสูจน์ได้ ท่านที่สนใจ…


Clik

By admin