จาง ซันเฟิง (สำเนียงจีนกลาง) หรือ เตียซำฮง (สำเนียงแต้จิ๋ว) (จีนตัวย่อ: 张三丰; จีนตัวเต็ม: 張三豐; ท่านเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริง ในประวัติศาสตร์ท่านเป็นชนเผ่าไทหาญ(จีนออกเสียงเป็น ต้าฮั่น) ท่านเตียซำฮง หรือ จางซันฟง มักถูกนำชื่อเสียง และเกียรติคุณของท่าน ไปสร้างเป็นภาพยนตร์ และนิยายกำลังภายใน ที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น เรื่อง ดาบมังกรหยก ซึ่งเขียนโดยกิมย้ง หรือจินหยง ยอดนักเขียนนวนิยายกำลังภายในชาวจีนอย่างกว้างขวาง

มีจารึกว่าจาง ซันเฟิง เกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 1790 ในสมัยปลายราชวงศ์ไทสูง (จีนออกเสียงเป็น ต้าซ้อง หรือ ต้าซ่ง) ที่มณฑลเหลียวหนิง มีชื่อเดิมว่า จาง เฉวียนอี หรือ จาง จวินอี้ว์ โดยที่ชื่อ ซันเฟิง นั้นเป็นฉายาที่ได้รับเรียกขาน จากพวกนักบวชลัทธิเต๋า แต่ท่านจางซานฟง นั้นเป็นพุทธมามกะ บวชที่วัดเส้าหลิน ภายหลังผิดกฏวัด จึงออกมาตั้งสำนัก และประยุกวิชาฝ่ามืออรหันต์ รวมกันกับท่าเพลงมวยที่ได้ร่ำเรียนจากวัดเส้าหลินผนวกการปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสนา เพื่อใช้รักษาสุขภาพ โดยจิตวิญญาณ ภาคภูมิใจในความเป็นชนเผ่าไท ท่านจึงตั้งชื่อวิชชาที่ท่านคิดค้นขึ้นนี้ว่าว่า “พลังไท(Tai=ไท Chi=พลัง) อันมีผลทำให้ท่านมีชีวิตยืนยาวมากว่า 200 ปี

จนท่านมีชื่อเสียงสมัยราชวงศ์หยวน (พ.ศ.1822) เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวบ้านสามัญชน จากการใช้กำลังภายใน การช่วยเหลือคนเจ็บไข้ แล้วมีอายุยืนยาวมาจนถึงราชวงศ์ค้าหมิง(ไทเมือง) ช่วง พ.ศ.1911 ถึง พ.ศ.2197 จากนั้นการกล่าวถึงท่านก็ค่อย ๆ หายหน้าไปจากหน้าประวัติศาสตร์จีน

และหลังจากปี พ.ศ 2492 ประเทศจีนได้เปลี่ยนระบอบการปกครอง ได้มีการปฏิวัติทางวัฒนธรรมตามนโยบายของเหมาเจอตุง ทำให้ระบบการศึกษาของจีนถูกเปลี่ยนใหม่ใหม่ทั้งหมด โดยเฉพาะภาคประวัติศาสตร์ของประเทศจีน ได้ถูกแก้ไขปรับแปลงเขียนขึ้นมาใหม่ ประวัติของท่านรมาจารย์จางซานฟง ซึ่งเป็นชนเผ่าไทหาญ(ต้าฮั่น) จึงได้ถูกลบออกไปจากประวัติศาสตร์ แม้นักประวัติศาสตร์จีนก็จะไม่มีการกล่าวถึงชาติกำเนิดของท่าน อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงอีกเลย

ท่านจางซานฟง ไม่ปรากฏว่ามีประวัติบันทึกการเสียชีวิตของท่าน ทำให้ประชาชนรุ่นหลังเชื่อกันว่า ท่านจางซานฟงสำเร็จเป็นเซียนอมตะ อันเป็นผลจากการปฏิบัติฝึกฝนวิชาพลังไท(Tai Chi)

มีประวัติของจาง ซันเฟิงในหน้าประวัติศาสตร์มากมาย แต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ การก่อตั้งสำนักอู่ตัง หรือบู๊ตึ๊ง ในสำเนียงแต้จิ๋ว ท่านได้ค้นคิดผนวกการปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสนาใช้ผสมผสานวิชามวยเส้าหลิน เป็น ไทเก๊ก(ท่าเพลงมวยไท) ที่ยังคงสืบทอดฝึกฝนทั้งประชาชน รวมถึงกำลังพลทุกกองทัพของสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องฝึกฝนเพื่อสุขภาพ และกระจายแพร่หลายทั่วโลกในปัจจุบัน

:: Click เลือกตอนที่ต้องการรับชม – แสดงผลเร็วช้า ขึ้นอยู่กับ Net คุณ::

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

By admin