อัจฉริยภาพแห่งภูมิปัญญา ของบรรพชนไทย ที่ได้รังสรรค์ยุทธศาสตร์ ที่เป็นยุทธศิลป์ อันสามารถปรับใช้ให้เหมาะแก่ทุกสถานการณ์ ผลงานอันเยี่ยมยอดสุดประมาณนี้ เป็นที่ยกย่อง ยอมรับ และแพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลก และเป็นแม่แบบในการบริหาร การยุทธศาสตร์ ให้บรรลุถึงเป้าหมายแห่งชัยชนะได้ในทุกปริมลฑล ตราบจนปัจจุบัน

:: ศึกษาวิธีการปรับใช้ ให้เหมาะกับธุรกิจ และ ชีวิตเรา…Click

By admin