วีรกรรม ของวีรชนประชาธิปไตย ที่ได้ถูกจารึกบันทึกไว้ เป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์โลก

:: ศึกษาทุกภาค อย่างสมบูรณ์…Click

……………………… เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชนชาติไทยุคบรรพกาลที่บันทึกจากเหตุการณ์ ช่วงปลายราชวงศ์ต้าซ่ง(ไทสูง)บางแห่งเขียนเป็น “เป่ยซ่ง”แปลว่า “ไทสูงภาคตะวันออก” เอกสารประวัติศาสตร์นี้ ได้บันทึกขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 900 (ชื่ออังกฤษ: Water Margin, Outlaws of the Marsh, All Men Are Brothers (ชื่อจีน: ซ้องกั๋ง หรือ สุยหู่จ้วน)


เรื่องราวกล่าวถึง "ผู้กล้า 108 คนที่รวมตัวกันปกป้องบ้านเมือง" แต่เดิมเป็นเรื่องสั่งสอนสืบกันมาตลอด ต่อมาศิลปินพื้นบ้านนำเรื่องเล่านี้มาผูกเป็นเพลงงิ้ว เรื่องสุยหู่จ้วนมีการประพันธ์ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า "ซือไน่อัน"


"หลอกว้านจง" ผู้บันทึกประวัติศาสตร์ “วีรบุรุษแห่งเขาเหลียงซาน” นี่ไว้ก็คือ ต้องการปลุกจิตสำนึกชนชาติไททุกคน ให้เป็นคนกล้า กล้าที่จะแสดงออก กล้าสู้ กล้าที่จะยืนอยู่ในจุดยืนที่ถูกต้อง
เป็นตัวตั้งตัวตี เป็นกำลังสำคัญของชุมชน มีคำพูดกล่าวไว้ว่า “คนดีมีมากแต่คนกล้ามีน้อย”หวังว่าคำพูดนี้จะไม่เป็นความจริง เพราะเราจะช่วยกันเพิ่มคนดีและคนกล้าในสังคมของเราให้มากยิ่งๆ ขึ้น

By admin