จะเสียเวลาไปทำไม…ถ้าสิ่งที่ทำไปมันไม่มีทางบรรลุสำเร็จ…
ผู้ที่ประสบความสำเร็จ ย่อมมีวิถีทางพิเศษที่เหนือกว่า บุคคลธรรมดาทั่วไป…

:: Click ศึกษาข้อมูลเชิงลึก “ขงเบ้ง”

คัมภีร์ลับพิชัยสงคราม “เจี้ยงย่วน” (Jiang Yuan ,将苑)

ปัจฉิมวาจาสุดท้ายของขงเบ้ง สมุหนายกแห่งอาณาจักรจ๊กจะสิ้นลมหายใจนั้น ขงเบ้งได้มอบ คัมภีร์ลับอันเป็นพิชัยยุทธทางทหารเล่มหนึ่งให้กับ เกียงอุย ซึ่งเป็นศิษย์เอก
เรื่องของคัมภีร์ลับของขงเบ้งนี้ ในหนังสือสามก๊กที่แปลความออกมาเป็นภาษาต่าง ๆ ได้บรรยายความในตอนนี้ไว้คล้ายคลึงกัน เช่น

ในหนังสือสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ความว่า
“ตัวเราตั้งใจจะทำนุบำรุงพระมหากษัตริย์ ก็ไม่สมความคิด เพราะชีวิตเราจะตายอยู่แล้ว แต่เรามีวิชาแลความรู้แลตำราซึ่งได้เรียนมาคิดเป็นอักษร สิบหมื่นสี่พันร้อยสิบสองตัว
คิดเป็นความยี่สิบสี่ข้อ การพิชัยสงครามแลตำรา ดูฤกษ์บนฤกษ์ต่ำอยู่ในนั้นสิ้น”

และยังปรากฏเป็นหลักฐานว่าคัมภีร์ลับของขงเบ้งมีอยู่จริง ปรากฏตามเอกสาร C. H. Brewitt-Taylor ชื่อ Romance of the Three Kingdoms กล่าวถึงประโยคสุดท้ายที่ขงเบ้งกล่าวกับเกียงอุย ก่อนหมดลมหายใจ ว่า…

“My death is very near. My chief desire has been to spend myself to the utmost to restore Han to its glory and to regain the Middle Land. But Heaven decrees it otherwise. My end is not far away. I have written a book in twenty-four chapters, 104,112 words, treating the Eight Needfuls, the Seven Cautions, the Six Fears, and the Five Dreads of war.”

…ข้อความที่ขงเบ้ง ได้กล่าวถึง คัมภีร์ลับพิชัยสงคราม “เจี้ยงย่วน” (Jiang Yuan ,将苑) กับ เกียงอุย นั้นมีความสมบูรณ์ ว่า
“ยอดปรารถนาในชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ที่การสถาปนาพระบรมเดชานุภาพของราชวงศ์หั้นขึ้นในพระนครลกเอี๋ยง แต่ฟ้าไม่โปรด ความปรารถนาของข้าพเจ้าจึงไม่สำเร็จ ขอท่านจงรับภาระของข้าพเจ้าสืบต่อไปด้วย ตลอดชีวิตของข้าพเจ้า ไม่เคยหยุดเรียน ต้องหาเวลาศึกษาเพิ่มเติมอยู่มิได้ขาด ข้าพเจ้าได้แต่งตำราไว้เล่มหนึ่ง แบ่งออกเป็น 20 บท จำนวน 104,112 คำ ว่าด้วยหลัก 8 ประการที่พึงปฏิบัติในยามบ้านเมืองคับขัน
หลัก 7 ประการที่พึงระมัดระวังในการปฏิบัติราชการ อันตราย 6 ประการที่พึงเกรง และภัย 5 ประการที่พึงกลัวในยามสงคราม”

สรุปได้ว่า คัมภีร์ลับพิชัยสงคราม “เจี้ยงย่วน” (Jiang Yuan ,将苑) นั้นมีอยู่จริง จึงเป็นสุดยอดปรารถนา ของนักปกครอง และ นักบริหารทั้งโลกที่ต้องการประสบความสำเร็จ

By admin