“….ความรักชาติ มิได้จำกัดด้วยเพศวัย….” ชีวิต และ จิตวิญญาณ ย่อมเสียสละพลีได้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน….

สตรีหาญฉางเกอ-长歌行 เป็นซีรีส์ที่สร้างขึ้นตรงตามประวัติศาสตร์ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในตำราเรียนประวัติศาสตร์ปัจจุบัน โดยเฉพาะในตอนแรกของซีรีส์เรื่องนี้นั้น ได้กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญมากๆ เหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของ “ไทแถน (ต้าถัง)” ก็คือ “การยึดอำนาจ เปลี่ยนแปลงประมุข ได้เกิดขึ้นที่ประตูเสวียนอู่ ”

เหตุการณ์ประตูเสฺวียนอู่ (จีน: 玄武門之變) เกิดขึ้นในช่วงต้น ราชวงศ์ถัง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 1169 อันตรงกับช่วงปลายรัชสมัย จักรพรรดิถังเกาจู่

ทำให้ในอีก 3 วันต่อมาคือวันที่ 5 กรกฎาคม องค์ชายหลี่ ชื่อหมิน ได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทก่อนที่จักรพรรดิเกาจู่จะสละราชบัลลังก์ในอีก 6 วันต่อมาคือวันที่ 11 กรกฎาคม องค์ชายหลี่ ชื่อหมิน ได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิถังไท่จงฮ่องเต้ ซึ่งสร้างคุณูปการแก่ประชาชน ทำนุบำรุงแผ่นดินให้เจริญก้าวหน้า ไม่มียุคใดเทียบเทียมได้

ทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยส่ง “พระถังซัมจั๋ง” เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนา ณ ชมพูทวีป และอัญเชิญพระไตรปิฏกกลับมาเผยแผ่แก่ประชาชน เผ่าไททุกหมู่เหล่า

รวมทั้งเป็นต้นแบบการพัฒนาประเทศ สืบต่อไปยังเอกอัครมเหสี คือ “จักรรดินีหญิงไท บูเซ็กเทียน” ในสมัยต่อมา…

…. ในเหตุการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากนั้น…. ก็คือ บุตรี ของอนุชาหลี่ซื่อหมิน ที่ถูกสังหารที่หน้าประตูเสฺวียนอู่ เป็นคนเดียวที่เหลือรอด….นามว่า “ฉางเกอ” และสิ่งที่เราจะได้รับรู้คือเรื่องราวของเธอที่ประวัติศาสตร์ไม่บันทึก…..
:: ศึกษาทุกภาค อย่างสมบูรณ์…Click

By admin