Category: ชาติ

สถาบันชาติ คือ ศูนย์รวมสายเลือด ชนชาติไท ทุกหมู่เหล่า เป็นหนึ่งเดียวกัน

ชำระประวัติศาสตร์

ไขปริศนาตวามลับคาใจ ของคนไทยทั้งชาติ ว่า….ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในแผ่นดินยุครัตนโกสินทร์ มันเกิดจากอะไร ? และนี่คือ คำตอบสำคัญที่คนไทยต้องรู้ !!!

แผ่นดินไท

แผ่นดินไท อันปรากฏอยู่บนแผนที่โลกในปัจจุบัน ล้วนแลกมาด้วยเลือด เนื้อ และ ชีวิต จิตวิญญาณ ความเสียสละของบรรพชนไท เพื่อที่จะให้ลูกหลานเหลนโหลนมีแผ่นดินได้อยู่อาศัย และภาคภูมิใจที่เราได่มี “แผ่นดินอันเป็นประเทศ ของชนชาติไท” :: ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่…Click