Category: ชีพนี้ พลีเพื่อชาติ

วีรบุรุษ วีรสตรี ผู้อุทิศชีวิต เพื่อรักษาความเป็นไท ไว้ให้อนุชนรุ่นเรา

มู่หลาน วีรสตรีไท ที่โลกจารึก

:: การแสดงผลเร็วช้า ขึ้นอยู่กับ Net คุณ:: เหตุการณ์ “วีรสตรีมู่หลาน” เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลพระเจ้าไท่อู่ตี้ (太武帝) แห่งไทเว่ย(ไทวัด-ต้าเวียด)เหนือ จักรพรรดิเว่ย์ไท่อู่ ((北)魏太武帝), พระนามเดิม ทั่วป๋า เต้า (拓拔燾)พระนามเซียนเปย์ ฝูหลี(佛貍) เป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เว่ย์เหนือ โดยทั่วไปพระองค์ถูกมองว่าเป็นผู้ปกครองที่มีความสามารถ และในรัชสมัยของพระองค์ เว่ย์เหนือได้เพิ่มขนาดเป็นสองเท่า และรวมดินแดนทางตอนเหนือของจีนทั้งหมดเข้าด้วยกัน จึงเป็นการสิ้นสุดยุคสิบหกแคว้น ประกอบกับกับราชวงศ์ทางใต้ ราชวงศ์หลิวซ่งได้ก่อตั้งขึ้น เป็นการเริ่มสมัยยุคราชวงศ์ต้าเว่ย-ต้าเวียดเหนือ-ใต้ของจารึกประวัติศาสตร์โบราณ ซึ่งทำสงครามกับชนเผ่าโหรวหราน (柔然) ทางเหนือถึงสิบสามครั้ง เอกสารที่เก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงมู่หลานคือ…

วีรสตรีไทหาญ

:: Click ศึกษาข้อมูลสมบูรณ์ วีรสตรีไทหาญ “ฉางเกอ”-长歌行 จัดเป็นซีรีส์ที่สร้างขึ้นตามประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในตอนแรกของซีรีส์เรื่องนี้นั้น ได้กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญมากๆ เหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของ “ไทแถน (ต้าถัง)” นั้นก็คือ “การเปลี่ยนแปลงที่ประตูเสวียนอู่ ” การเปลี่ยนแปลงที่ประตูเสวียนอู่ ก็คือการรัฐประหารยึดอำนาจพระเจ้าถังเกาจู่(หลี่ยวน) ซึ่งนำโดย หลี่ซื่อหมิน และคณะผู้ก่อการอีก 12 คน ชึ่งทุกคนล้วนแต่เป็นนายทหาร ข้าราชบริพารที่มีบทบาทสำคัญทางการเมืองและการทหารของอาณาจักรแถน(ถัง)ในเวลานั้น ภายหลังเหตุการณ์ หลี่ซื่อหมิน ได้ขึ้นครองราชแทนบิดา เป็น “ถังไท่จงฮ่องเต้ ฮ่องเต้” ที่ทรงเกียรติภูมิเกรียงไกรที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์…

พระสุพรรณกัลยา

พระสุพรรณกัลยา พระราชธิดาใน สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช และ พระวิสุทธิกษัตรีย์ พระนางจัดเป็นเชื้อสายราชวงศ์ขุน หรือ ราชวงศ์สุโขไท ซึ่งก่อตั้งโดย “ราชวงศ์ซุน แคว้นง่อก๊ก” ซึ่งได้พาราษฏรและไพร่พลจากแคว้นง่อก๊ก ลงมาทางใต้ และยึดเมืองสุโทัยและตั้งราชวงส์ขึ้นนับแต่ครั้งนั้น พระนางปรากฏในพงศาวดารพม่าระบุว่า ในปี พ.ศ. 2112 เจ้าฟ้าสองแคว (พระอิสริยยศของพระมหาธรรมราชาเมื่อครั้งได้รับการสถาปนาจากพระเจ้าบุเรงนองให้ขึ้นครองพิษณุโลก) ได้ถวายพระธิดาชื่อ สุวรรณกัลยา พระชันษา 17 ปี กับบริวารและนางสนมรวม 15 คนแก่พระเจ้าบุเรงนอง[2] โดยพระองค์ได้สถาปนาเป็นเจ้านาง มีพระตำหนักและฉัตรส่วนพระองค์…