:: การแสดงผลเร็วช้า ขึ้นอยู่กับ Net คุณ::

เหตุการณ์ “วีรสตรีมู่หลาน” เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลพระเจ้าไท่อู่ตี้ (太武帝) แห่งไทเว่ย(ไทวัด-ต้าเวียด)เหนือ จักรพรรดิเว่ย์ไท่อู่ ((北)魏太武帝), พระนามเดิม ทั่วป๋า เต้า (拓拔燾)พระนามเซียนเปย์ ฝูหลี(佛貍) เป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เว่ย์เหนือ โดยทั่วไปพระองค์ถูกมองว่าเป็นผู้ปกครองที่มีความสามารถ และในรัชสมัยของพระองค์ เว่ย์เหนือได้เพิ่มขนาดเป็นสองเท่า และรวมดินแดนทางตอนเหนือของจีนทั้งหมดเข้าด้วยกัน จึงเป็นการสิ้นสุดยุคสิบหกแคว้น ประกอบกับกับราชวงศ์ทางใต้ ราชวงศ์หลิวซ่งได้ก่อตั้งขึ้น เป็นการเริ่มสมัยยุคราชวงศ์ต้าเว่ย-ต้าเวียดเหนือ-ใต้ของจารึกประวัติศาสตร์โบราณ ซึ่งทำสงครามกับชนเผ่าโหรวหราน (柔然) ทางเหนือถึงสิบสามครั้ง

เอกสารที่เก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงมู่หลานคือ มู่หลานฉือ (木蘭辭) หรือ “ลำนำมู่หลาน” ซึ่งถูกบันทึกไว้ใน กู่จินเยฺวี่ยลู่ (古今樂錄) หรือจดหมายเหตุดนตรีในอดีตถึงปัจจุบัน เรียบเรียงในสมัยราชวงศ์เฉิน ยุคราชวงศ์เว่ยเหนือใต้ คริสต์ศตวรรษที่ 5

มีบันทึกว่ามู่หลานฉือเป็นลำนำที่แต่งขึ้นก่อนสมัยราชวงศ์เหลียง จึงมีการสันนิษฐานว่าจารึกขึ้นในสมัยเว่ยเหนือ มีทั้งหมดไม่ถึง 360 ตัวอักษร จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพลงที่แต่งจากตำนานหรือเรื่องเล่าในยุคนั้น
จึงเป็นที่บ่งชี้ได้ว่ามู่หลานเป็นชนเผ่าไทวัด ที่มีตัวตนจริงในยุคไทบรรพกาล

เนื้อหาในจารึก ที่กล่าวถึงวีรสตรีมู่หลานฉือว่า…. มู่หลานได้ข่าวว่าบิดาได้รับคำสั่งเรียกเกณฑ์ทหารครั้งใหญ่ จากพระบรมราชโองการณ์พระเจ้าไท่อู่ตี้ (太武帝) แห่งต้าเว่ยเหนือ ในสมัยเว่ยเหนือ แต่บิดาซึ่งเป็นทหาร มีลูกสาวคนเดียวคือมู่หลานไม่มีบุตรชาย แต่มู่หลานกลับมีนิสัยรักการต่อสู้เหมือนบิดา จึงเป็นที่รักใคร่ของบรรดานายทหารผ่านสงครามซึ่งเป็นเพื่อนของบิดา จึงได้ช่วยกันถ่ายทอดเลงอาวุธให้แก่มู่หลาน เมื่อทางราชการมีหมายเกณฑ์ทหาร ในช่วงที่บิดามู่หลานสุขภาพไม่ดี ดังนั้นมู่หลานจึงไปซื้อม้าและอานม้า แอบหนีไปเป็นทหารรบแทนบิดา โดยเอาป้ายประจำตัวของบิดาไปแสดงตน

มู่หลานได้เดินทางข้ามแม่น้ำหวงเหอ ภูเขาเฮยซาน เดินทางนับพันลี้ ออกรบนับร้อยครั้งมีความชอบมากมาย
เมื่อเวลาผ่านไปสิบปีพระเจ้าไท่อู่ตี้ (太武帝) แห่งต้าเว่ยเหนือ ในสมัยเว่ยเหนือจะปูนบำเหน็จให้เป็นแม่ทัพหลวง ตำแหน่งซ่างซูหลาง (ราชเลขาธิการ) แต่มู่หลานไม่รับ  มูหลานรับเอาเพียงพาหนะที่เดินทางพันลี้กลับบ้านได้ พร้อมเงินพระราชทานสมบัติติดตัวไปเท่านั้น

เมื่อกลับถึงบ้านครอบครัวพี่น้องพากันมาต้อนรับ มู่หลานเข้าห้องเปลี่ยนชุดเสื้อเกราะแต่งหน้าเป็นผู้หญิง เมื่อเดินออกออกมาบรรดาเพื่อนทหารพากันตกตะลึงกล่าวว่า “ออกศึกร่วมกันสิบสองปี ไม่มีใครรู้เลยว่ามู่หลานเป็นสตรี”…

By admin